Radiologické metody v hydrosféře 09

Datum: 05.05.2009 - 06.05.2009

Konferenci zahájil ředitel VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Mark Rieder
Odborný garant konference Ing. Eduard Hanslík, CSc.
Konferenční prostory hotelu Jehla
Referát RNDr. Ženaté (SÚJB) doplnil její kolega Ing. Jaroslav Vlček
Mgr. Diana Ivanovová (VÚV T.G.M. v.v.i. ) hovoří o ČSN 75 7623
Mgr. Diana Ivanovová (VÚV T.G.M. v.v.i. ) hovoří o ČSN 75 7623
Přednáška Ing. Hanslíka, CSc.
Účastníci konference
Prezentace Mgr. Fejgla ze SÚRO
Otázky účastníků na lektory
RNDr. Ivana Ženatá (SÚJB)
Účastníci konference
Referát prof. RNDr. Pavola Rajece, DrSc.  z  PrirF UK
Pohled do sálu
Zástupci společnosti  EMPOS, spol. s r.o. (sponzoři konference)
Vystavovatelé
Referát použitie rôznych metód stanovenia stroncia v podzemných vodách přednesla RNDr. Silvia Dulanská z PrirF UK
Přednáška Mgr. Otáhala (SÚJCHBO)
V odpoledním bloku předsedal doc. RNDr. Mátela (z  PrirF UK)
Prezentace Ing.  Belanové z  VÚVH
Oběd
Oběd
Organizační pokyny k exkurzi
Odjezd na exkurzi
Příjezd před Zelenou Horu
Příjezd před Zelenou Horu
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
Příchod do kostela
Prohlídka kostela
Prohlídka kostela
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
Účastníci exkurze před bazilikou
Účastníci exkurze před bazilikou
Účastníci exkurze před bazilikou
Bazilika Nanebeveztí Panny Marie
Raut na společenském večeru
Raut na společenském večeru