Radiologické metody v hydrosféře 11

Datum: 04.05.2011 - 05.05.2011

vystavovatelé, firma ENVINET a.s.
vystavovatelé, firma EMPOS spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Vlček, SÚRO, v.v.i.
Ing. Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech Republic, s.r.o.
Ing. Eduard Hanslík, CSc. (uprostřed) v diskuzi o přestávce konference
Mgr. Marek Kurfiřt, ČEZ, a.s.
uprostřed Ing. Jana Kopalová, DIAMO, s.p., členka organizačního výboru konference
Michal Novák, VÚV TGM, v.v.i.
Ing. Jaroslav Vlček při diskuzi
Michal Novák při diskuzi
Mgr. Petr Otáhal, SÚJCHBO, v.v.i.
Ing. Ota Stehno, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
exkurze do Státního zámku Třeboň
účastníci konference
exkurze do pivovaru Bohemia Regent
Ing. Růžena Šináglová, SÚJB
Ing. Ivo Světlík, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
RNDr. Tomáš Soukup, ČMI
Ing. Eduard Hanslík, CSc., VÚV TGM, v.v.i.
Mgr. Josef Mudra, ÚJV Řež a.s.