Radiologické metody v hydrosféře 13

Datum: 14.05.2013 - 15.05.2013

hotel Buchlovice - místo konání konference
Ing. Růžena Šináglová
Ing. Jan Krmela
RNDr. Hana Bílková
Ing. Eduard Hanslík, CSc.
předsednický stůl
Ing. Jaroslav Vlček
Ing. Zuzana Kulichová
Ing. Ivo Světlík, Ph.D.
Mgr. Michal Fejgl
RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
Ing. Josef Tecl, Ph.D., ENVINET a.s., partner konference
Ing. Zdeněk Dušák, CANBERRA-PACKARD, s.r.o., vystavovatel
Jan Vísner, E M P O S, spol. s r.o., vystavovatel
Ing. Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech Republic, s.r.o., vystavovatel
exkurze - zámek Buchlovice
exkurze - zámecký park
zahájení společenského večera
Ing. Eva Juranová
Ing. Josef Tecl, Ph.D.
Ing. Josef Holeček
RNDr. Pavel Stierand
Mgr. Pavel Šimek
Mgr. Josef Mudra