Radiologické metody v hydrosféře 15

Datum: 05.05.2015 - 06.05.2015

Ing. Barbora Sedlářová
doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
Ing. Hana Procházková
RNDr. Diana Marešová, Ph.D.
Mgr. Michal Fejgl
Ing. Barbora Sedlářová
Ing. Eva Juranová
exkurze
představení firem
Ing. Eduard Hanslík, CSc.
RNDr. Gabriela Wallová, Ph.D.
Ing. Růžena Šináglová
Mgr. Josef Mudra
Ing. Tomáš Bouda, CSc.
Ing. Tomáš Grísa