Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - hydrologický monitoring

Datum: 03.07.2013

Pohled na Thompsonův přeliv pro měření průtoku povrchových toků
Monitorovací vrt řady „PA“
Zavodněná terénní deprese na rašeliništi
Monitorovací vrt řady „P“  pro sledování úrovně hladiny podzemní vody
Pohled na rašeliniště s porostem borovice blatky (Pinus uncinata)
Na lokalitě se vyskytuje i smrk ztepilý (Picea abies) zakrslého vzrůstu
Bylinná vegetace je charakteru rašeliništní vegetace s výskytem rozsáhlých porostů nebo ostrůvků Eriophorum vaginatum (suchopýra pochvatého)
Vyhledávání vrtů pomocí GPS
Zarostlý odvodňovací kanál porostem suchopýru pochvatého
Thompsonův přeliv V-2  s trubkovým osazením pro umístění tlakového čidla
Měření průtoků na hlavních odvodňovacích kanálech
Na lokalitě se vyskytují souvislé porosty brusnice borůvky  (Vaccinium myrtillus L.) s  roztroušeným výskytem  brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea)
Na rašenilišti se vyskytuje i chráněná rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)