Revitalizace Tyršových sadů

Datum: 31.03.2015

V období od října 2014 do března 2015 jsme realizovali objekt Vodních prvků, v rámci akce REVITALIZACE TYRŠOVÝCH SADŮ - PODZÁMECKÉHO PARKU V PARDUBICÍCH, STAVEBNÍ CELEK: PODZÁMECKÝ PARK.

Generální dodavatel stavby byla společnost BAK Trutnov.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. zhotovila průtočný systém (otevřené mokřadní "vodní" plochy a potrubní vedení) obtékající zámecký areál od severo-severovýchodu k sever-severo západu. Přírodní vodní systém je napájený vodou z Labe ze zdrže jezu Pardubice. Je tvořen soustavou mokřadních „vodních“ ploch propojených potrubím. Voda protéká gravitačně ve směru hodinových ručiček mokřadními „vodními“ plochami s přírodními břehy, resp. korytem proměnlivé šířky a tvaru. Dno a břehy pod hladinou vody jsou těsněny proti průsaku do podloží. Po průtoku mokřadními „vodními“ plochami je voda vedena potrubím přes západní stranu Tyršových sadů zpět do Labe do zdrže jezu Srnojedy. V rámci zhotovení objektu Vodních prvků jsme provedli i částečnou rekonstrukci odvodnění Císařského náhonu.