RN Černý rybník v ř. km 0,995

Datum: 01.11.2015 - 30.11.2016

Odtěžba sedimentů z rybníka, provedení vtokové vpusti, oprava hráze a zhotovení přístupové komunikace včetně konečných terénních úprav.