Ropné látky v životním prostředí

Datum: 12.01.2011

doc. Ing. Josef Janků, CSc., VŠCHT Praha, zahájil seminář svým příspěvkem Úvod do problematiky ropných látek
Účastníci semináře
RNDr. Petr Kohout, Forsapi, s.r.o., Praha, s referátem Zvláštnosti odběru vzorků na stanovení RL v různých matricích
Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o., Kunovice, s příspěvkem Bioremediace kontaminací způsobených ropnými uhlovodíky
Ing. Martin Holek, Česká rafinérská, a.s., Záluží, a jeho referát Prostory pro skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami
doc. Ing. Josef Janků, CSc., VŠCHT Praha, a Ing. Martin Holek, Česká rafinérská, a.s., Záluží
Ing. Jaroslav Černý, CSc., VŠCHT Praha, s příspěvkem Výroba a vlastnosti kapalných biopaliv
JUDr. Ing. Emil Rudolf, OVSS Hradec Králové zakončil seminář příspěvkem Právní předpisy v oblasti odstraňování ropných látek ze životního prostředí, technické normy