Sanace bývalého areálu MOTOR Písek

Datum: 01.02.2017

Zkušebna motorů
Sanační jáma 2 - realizace pilotové stěny
Výkop 1
Sanační jáma 1
Sanační jáma 2
Zkušebna motorů - dokončení
Sanační jáma 2 po zavezení
Sanační technologie
Sanační jáma 2
Billboard OPŽP
Nová asfaltová plocha v místě stavebních prací
Plocha po demontáži technologie