Sanace skládky Lukavice

Datum: 01.03.2009 - 31.12.2010

Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice-vrtné práce
Sanace skládky Lukavice - slečové jazyky u silnice
Sanace skládky Lukavice - detail slečového jazyku
Sanace skládky Lukavice - detail slečového jazyku
Sanace skládky Lukavice - plocha pro zařízení staveniště
Sanace skládky Lukavice- buňky pro zařízení staveniště
Sanace skládky Lukavice - přípojka pitné vody a splaškových vod
Sanace skládky Lukavice - vodoměrná šachta
Sanace skládky Lukavice - hlavní rozvaděč k přípojce
Sanace skládky Lukavice - hloubení vrtu HB-1
Vrtání pod elektrickým vedením
Sanace skládky Lukavice - zakolmatovaná niva Lukavického potoka, železité kaly
Sanace skládky Lukavice - osazení vrtů HB
Sanace skládky Lukavice - vrt HB7 a pruh slečí
Sanace skládky Lukavice - ložisko slečí mezi vrty HB-6 a HB-7
Sanace skládky Lukavice - ložisko slečí mezi vrty HB-6 a HB-7
Sanace skládky Lukavice - výkop pro inženýrské sítě
Sanace skládky Lukavice - pruh slečí mezi vrty
Sanace skládky Lukavice - ložisko slečí mezi vrty
Sanace skládky Lukavice - uložení chráničky, zasypání výkopu
Sanace skládky Lukavice - HDZ čerpání na sanační technologii
Sanace skládky Lukavice - HDZ čerpání na sanační technologii
Sanace skládky Lukavice - výkop pro základy sanační technologie
Sanace skládky Lukavice - výkop pro havarijní jímku
Sanace skládky Lukavice - havarijní jímka
Sanace skládky Lukavice - příprava plochy pro sanační technologii
Sanace skládky Lukavice - kompletace sanační technologie
Sanace skládky Lukavice - osazení přečerpávací stanice
Sanace skládky Lukavice - uzel nátokových potrubí
Sanace skládky Lukavice - opláštění sanační technologie
Sanace skládky Lukavice - dokončení opláštění sanační technologie
Sanace skládky Lukavice - sanační technologie
Sanace skládky Lukavice - sanační technologie
Sanace skládky Lukavice - sanační technologie
Sanace skládky Lukavice - montáž rozvaděče
Sanace skládky Lukavice - záchytná hrázka před Lukavickým potokem
Sanace skládky Lukavice - kopané sondy
Sanace skládky Lukavice - kopané sondy
Sanace skládky Lukavice - kopané sondy
Sanace skládky Lukavice - kopané sondy
Sanace skládky Lukavice - likvidace fáze NEL z vrtu L-6
Sanace skládky Lukavice - likvidace fáze NEL z vrtu L-6
Sanace skládky Lukavice - odtěžba rekultivační vrstvy
Sanace skládky Lukavice -shromažďování slečí při odtěžbě rekultivační vrstvy
Sanace skládky Lukavice - shromažďování slečí při odtěžbě rekultivační vrstvy
Sanace skládky Lukavice - geologický dozor při odtěžbě
Sanace skládky Lukavice - deponice rekultivační zeminy za Lukavickým potokem
Sanace skládky Lukavice - hlavní ložisko slečí  v místě nakládky
Sanace skládky Lukavice - točna pro nakládku
Sanace skládky Lukavice - nakládka odpadních zemin
Sanace skládky Lukavice - odvoz odpadních zemin
52_budování drénu podél točny
Sanace skládky Lukavice - budování drénu podél točny
Sanace skládky Lukavice - odtěžba, součinnost bagru s buldozerem
Sanace skládky Lukavice - nakládka kontaminované zeminy a odpadů
Sanace skládky Lukavice - vyhrnování odpadů buldozerem
Sanace skládky Lukavice - vzorkování odpadů
Sanace skládky Lukavice - nakládka odpadů
Sanace skládky Lukavice - nakládka odpadů
Sanace skládky Lukavice - dosažení dna lomu
Sanace skládky Lukavice - řez výkopem lomu
Sanace skládky Lukavice - kumulace vod na dně výkopu
Sanace skládky Lukavice - vysrážená síra
Sanace skládky Lukavice - akumulace KAG pod deponií východ
Sanace skládky Lukavice - akumulace KAG pod deponií východ
Sanace skládky Lukavice - dotěžení KAG pod deponií východ
Sanace skládky Lukavice - jezírka na dně lomu
Sanace skládky Lukavice - dočištěná východní část výkopu
Sanace skládky Lukavice - dočištěná východní část výkopu
Sanace skládky Lukavice - Sanace skládky Lukavice - dočištění  skalních stěn lomu
Sanace skládky Lukavice - dočištění  skalních stěn lomu
Sanace skládky Lukavice - celkový pohled na staveniště
74_jezírko 2, akumulace KAG pod deponií sever
Sanace skládky Lukavice - jezírko 2
Sanace skládky Lukavice - jezírko 2_zapouštění čerpadla
Sanace skládky Lukavice - oddrénování do jezírka
Sanace skládky Lukavice - zrušení jezírka 1
Sanace skládky Lukavice - prohloubení jezírka 2
Sanace skládky Lukavice - dotěžená kapsa v sektoru A
Sanace skládky Lukavice - sektor A
Sanace skládky Lukavice - sektor A
Sanace skládky Lukavice - sektor A
Sanace skládky Lukavice - sektor A
Sanace skládky Lukavice - sektor A
Sanace skládky Lukavice - sektor A
Sanace skládky Lukavice - čerpaná jímka
Sanace skládky Lukavice - sektor A hutnění
Sanace skládky Lukavice - odtěžba sektoru A
Sanace skládky Lukavice - celkový pohled
Sanace skládky Lukavice - technika v akci
Sanace skládky Lukavice - celkový pohled
Sanace skládky Lukavice - zahájení odtěžby v sektoru B
Sanace skládky Lukavice - odtěžba v sektoru B
Sanace skládky Lukavice - odtěžba v sektoru B
Sanace skládky Lukavice - odtěžba v sektoru B
Sanace skládky Lukavice - odtěžba v sektoru B
Sanace skládky Lukavice - odtěžba v sektoru B
Sanace skládky Lukavice - odtěžba v sektoru B
Sanace skládky Lukavice - odtěžba v sektoru B
Sanace skládky Lukavice - odtěžba v sektoru B poslední lžíce
Sanace skládky Lukavice - sektor A zavážení, hutnění
Sanace skládky Lukavice - sektor A zavážení, hutnění
Sanace skládky Lukavice - měření pH
Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky LukaviceSanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice