Sanační technologie XIX

Datum: 18.05.2016 - 20.05.2016

Třeboň
zahájení welcome drinku
Ing. Petr Beneš, Ph.D. hovoří o připravovné publikaci, na které pracuje s RNDr. Jiřím Sloukou, Ph.D.
program konference
vše je připraveno
budeme začínat
začínáme
RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
RNDr. Richard Přibyl
Mgr. Lukáš Čermák
předsedající- prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. a prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RNDr. Jan Němeček, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Hrabal
Mgr. Richard Hampl
Ing. Ivan Trešl, Ph.D.
Ing. Martina Siglová, Ph.D.
předsedající- RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. a Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Dr. Ing. Monika Stavělová
RNDr. Jiří Slouka, Ph.D.
Mgr. Peter Sekula
Mgr. Monika Zbořilová
začátek posterové sekce
Mgr. Zuzana Blažková
Ing. arch. Elena Bradiaková
Mgr. Martin Bystrianský
Ing. Václav Durďák
Ing. Lenka Honetschlägerová
posluchači posterové sekce
Ing. Pavla Hrychová
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.
Mgr. Juraj Macek, PhD.
Ing. Marek Šír, Ph.D.
Ing. Irena Šupíková
Ing. Vojtěch Trousil
Ing. Klára Vondráková
Ing. Markéta Štancíková
zahájení společenského večera
křest publikace Ing. Víta Matějů
nová publikace- Integrované sanační technologie
předsednictvo- doc. Ing. Josef Janků, CSc. a doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
Ing. Antonín Bervic
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
Ing. Petr Lacina, Ph.D.
RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
předsednictvo- doc. Ing. Josef Janků, CSc. a Mgr. Marián Petrák, PhD.
Mgr. Lukáš Falteisek
Mgr. Vladislav Knytl
RNDr. Zdeněk Suchánek
RNDr. Slavomír Mikita, PhD.
Ing. Jiří Hájovský, CSc.