SANAČNÍ TECHNOLOGIE XVII

Datum: 21.05.2014 - 23.05.2014

před odchodem na exkurzi
1. skupinka odchází na exkurzi
2. skupinka odchází
rybník Svět
výklad k historii Třeboně
exkurze na místních sádkách...
... i s odborným výkladem...
... a divadelním vystoupením
konference začíná
zahájení konference odbornými garanty
Mgr. Mária Gažíová, MŽP SR
Ing. Petr Beneš, Ph.D., EPS, s.r.o.
konferenční sál s účastníky
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., Technická univerzita v Liberci
RNDr. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s.
Ing. Dagmar Bartošová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Mgr. Petr Kozubek, ENACON s.r.o.
Mgr. Vojtěch Dvořák, GEOtest, a.s.
RNDr. Ondřej Urban, Ph.D., Dekonta a.s.
Mgr. Vojtěch Stejskal, AQUATEST a.s.
Mgr. Lukáš Čermák, MŽP
Ing. Lukáš Groulík, Dekonta a.s.
posterová sekce...
... a znovu....
... a znovu
raut na společenském večeru
překvapení večera
mladá dudácká kapela
Olinka zahajuje společenský večer...
... a všichni pozorně naslouchají
Mgr. Zdenka Szurmanová, AQD-envitest, s.r.o.
Ing. Tomáš Fuka, VŠCHT
Ing. Pavel Bernáth, ZÚ se sídle v Ústí nad Labem
Ing. Marcel Pejzl
Ing. Iloma Jáchymová, GEOSAN Group, a.s.
Ing. Jiří Hájovský, CSc., SG-Geoinženýring, s.r.o.
Ing. Juraj Grígel, EPS, s.r.o.
Ing. Jitka Viktorová, Ph.D., VŠCHT
RNDr. Zdeněk Suchánek, CENIA česká informační agentura životního prostředí