Sklárna Janštejn s.r.o. Analýza rizik staré ekologické zátěže

Datum: 01.06.2012 - 31.10.2016

Vrtná souprava při realizaci vrtu HJ-1. Prostor bývalé kotelny.
Prostor bývalé kotelny, bývalá skládka popela.
Prostor bývalé kotelny – pohled na stavební suť z demolice kotelny.
Prostor bývalé kotelny – stavební suť z demolice kotelny.
Stará huť, monitorovací objekt HG-1
Prostor uložení sudů se zbytky dehtů.
Prostor u hangáru.
Vytyčení vrtu HJ-5, v pozadí neutralizační stanice.
Vytyčení ručního nevystrojeného závrtu J-1. Prostor neutralizační stanice.
Vytyčení vrtu HJ-3. Jímky u staré hutě.
Požární nádrž v areálu sklárny.
Rybník Nadýmač.
Detail stavební sutě v prostoru kotelny s dehty.
Objekt HG-1 v prostoru mezi kotelnou a starou hutí
Vytyčení ručního nevystrojeného závrtu J-5. Jímky u staré hutě.
Odběrové místo odpadní vody OV-3  a sedimentu OVS-3.
Odběr vzorku sedimentu a odpadní vody ze štěrbinové nádrže.
Bezejmenná vodoteč vedoucí směrem od areálu sklárny k rybníku Nadýmač.
Odběrové místo PV-3.
Odběr vzorku sedimentu PVS-4.