Stavební a demoliční odpady a využití vedlejších energetických produktů

Datum: 04.11.2010

Ing. Milena Veverková (Uńiverza - Středisko odpadů Praha) - přednáška o právních předpisech pro nakládání se stavebními a demoličními odpady
Při přednášce MUDr. Magdalény Zimové, CSc. (SZÚ Praha) o zdravotních rizicích při nakládání se stavebními a demoličními odpady
Doc. Dr. Ing. Martin Kubal (VŠCHT Praha) informuje o možnostech využití vedlejších energetických odpadů
Během celého semináře probíhala živá diskuse
Pohled do auly SZÚ při zahájení semináře
Účastníci semináře
Přestávka mezi přednáškami