Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve světle právních předpisů pro vodohospodáře

Datum: 13.05.2010

Semináře Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve světle právních předpisů pro vodohospodáře se zúčastnilo 77 posluchačů.
Na semináři přednášely (zleva) JUDr. Ludmila Žaludová, JUDr. Václava Koukalová a Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
Jaroslava Nietscheová, prom. práv. vedla přednášku o Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb.
Účastníci semináře
S problematikou stavebního zákona seznámila účastníky JUDr. Václava Koukalová
Účastníci semináře
JUDr. Ludmila Žaludová přednášela o provázanosti stavebního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích
Účastníci semináře
Účastníci semináře