Těžba a její dopady na životní prostředí V

Datum: 02.04.2014 - 03.04.2014

účastníci konference
účastníci konference
účastníci konference
účastníci konference
předsednický stůl 1. části prvního dne konference- zleva doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., Ing. Eva Lacková, Ph.D. a Mgr. Tomáš Klimko, PhD.
Mgr. Tomáš Klimko, Ph.D.
Ing. Jan Melichar, Ph.D.
RNDr. Pavel Štrof
Mgr. Jarmila Pospíšilová
Mgr. Jana Brčeková, PhD.
Mgr. Roman Tóth
RNDr. Boris Antal, CSc.
Ing. Milena Vágnerová
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Mgr. Kristýna Bartůňková
posterová sekce
posterová sekce
Ing. Jan Brejcha
diskuse k posteru
Ing. Petr Krist, Ph.D.
Mgr. Daniel Reif, Ph.D.
Ing. Eva Lacková, Ph.D.
Mgr. Alexandra Pažická
dámy z ČHMÚ- zprava Mgr. Blanka Krejčí, Mgr. Lenka Janatová a Ing. Helena Plachá
RNDr. Roman Hangáč
exkurze v Landek Parku
účastníci ochutnávající hornickou svačinku
odborní garanti na prohlídce zleva doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. a doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
předsednický stůl druhého dne konference- zleva doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., RNDr. Kamila Trojáčková a RNDr. Petr Vohnout
Ing. Michal Vytlačil
RNDr. Lubomír Neubauer
Ing. Alena Orlíková
Ing. Ladislav Hešnaur
Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D.
Ing. Libor Jalůvka
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.