TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VII

Datum: 19.09.2017 - 20.09.2017

předsedající doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. a Ing. Pavel Vostarek.JPG
Ing. Pavel Malucha, Ph.D..JPG
Mgr. David Grycz.JPG
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc..JPG
Ing. Josef Tomášek, CSc..JPG
předsedající RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. a Mgr. Peter Šottník, PhD..JPG
Ing. Ladislav Pašek.JPG
Ing. Leo Kallista.JPG
Bc. Roman Hadacz.JPG
JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D..JPG
Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D..JPG
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD..JPG
Mgr. Peter Šottník, PhD..JPG
RNDr. Petr Vohnout.JPG
Ing. František Kružík.JPG
Ing. Jaroslav Švehla.JPG
Ing. Kateřina Kaprová.JPG
Mgr. Bronislava Lalinská-Voleková, PhD..JPG
Ing. Irena Šupíková, Ph.D..JPG
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc..JPG
RNDr. Ivo Přikryl.JPG
exkurze