Transporta Chrudim

Datum: 15.08.2013

T2 elektrodílny – demontáž kolejí  a příprava sanační oblasti
T3 korea – separace a třízení demoličních odpadů
T1 kalírna, kovárna – příprava sanační oblasti (demontáž panelové plochy)
T1 kalírna, kovárna – příprava sanační oblasti
 T1 kalírna, kovárna – beranění štětovnic
T1 kalírna, kovárna – beranění štětovnic
T2 elektrodílny – beranění štětovnic
T2 elektrodílny – beranění štětovnic
T3 korea – beranění štětovnic
T3 korea – separace a třízení demoličních odpadů
T3 korea – beranění štětovnic
Informační banner projektu
T1 kalírna, kovárna – sanační odtěžba kontaminovaných zemin
 T1 kalírna, kovárna – sanační odtěžba kontaminovaných zemin
T1 kalírna, kovárna – sanační odtěžba kontaminovaných zemin
T1 kalírna, kovárna – sanační odtěžba kontaminovaných zemin
T2 elektrodílny – sanační odtěžba kontaminovaných zemin
T2 elektrodílny – sanační odtěžba kontaminovaných zemin
T2 elektrodílny – sanační odtěžba kontaminovaných zemin
T2 elektrodílny – sanační odtěžba kontaminovaných zemin
T3 korea – sanační odtěžba, příprava realizace první kotevní úrovně
T3 korea – sanační odtěžba
T1 kalírna, kovárna – vytahování štětovnic
T3 korea – sanační odtěžba, příprava realizace druhé kotevní úrovně
T1 kalírna, kovárna – vytahování štětovnic
T3 korea – sanační odtěžba
T2 elektrodílny – mobilní dekontaminační stanice pro čerpání srážkových vod ze sanačního výkopu
T2 elektrodílny - čerpání srážkových vod ze sanačního výkopu
T1 kalírna, kovárna – budování zasakovacího sanačního drénu
 T1 kalírna, kovárna – pokládání svrchní izolace zasakovacího sanačního drénu
T1 kalírna, kovárna – pokládání svrchní izolace zasakovacího sanačního drénu
T1 kalírna, kovárna – pokládání svrchní izolace zasakovacího sanačního drénu
T1 kalírna, kovárna – zásyp sanačního výkopu