Udržitelný rozvoj venkova a venkovský cestovní ruch II

Datum: 18.10.2010 - 19.10.2010

Konferenční sál hotelu Sklaský Dvůr
Předsednický stůl
Přednáška Ing. Hoška z Ministerstva pro místní rozvoj
Mgr. Smejkal, Ing. Pačiska
Ing. Rostislav Hošek
Přednáška Ing. Karla Pačisky
Příspěvek Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji
Předsednictvo
Ing. Jana Římská, Spolek pro obnovu venkova
Mgr. Ivo Dokoupil (Člověk v tísni, o.p.s.)
Pohled do sálu
Specifika cestovního ruchu v chráněných územích (doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.)
Mgr. Bohumil Půža, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
Příspěvek Vlivy cestovního ruchu na životní prostředí
Mgr. Richard Nagel o národním parku České Švýcarsko
Referát Geopark Český ráj - RNDr. Tomáš Řídkošil
Pohled do sálu
Vesnická turistika, agroturistika, ekoturistika, cykloturistika (Ing. Burian)
Konferenční sál
Účastníci konference
Příjezd do Skutče na náměstí
Cesta k Muzeum obuvi a kamene
Expozice obuvnictví
Expozice obuvnictví
Expozice obuvnictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Venkovní expozice o kamenictví
Expozice kamenictví s doprovodným filmem
Expozice kamenictví s doprovodným filmem
Mapa historických a současných lomů
Litomyšl
Vchod do hotelu Aplaus
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Vírská přehrada
Naučná stezka
Naučná stezka
Naučná stezka
Naučná stezka