Úpravny vody

Datum: 20.11.2008 - 31.12.2008

Úpravny vody vyráběné a dodávané firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. jsou technologie určené pro výrobu pitné vody z obvyklých zdrojů vody, tj. z vody povrchové a z vody podzemní. Realizaci úpraven zajišťujeme pro zákazníky komplexně, což znamená od provedení rozborů surové neupravené vody, přes zpracování technologické i stavební části projektu, až po výstavbu úpravny vody:

Úpravny vody

Úpravna vody, Prosíčka
Úpravna vody