Vodárenská biologie 2009

Datum: 28.01.2009 - 29.01.2009

RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. zahajuje konferenci
Pohled do konferenčního sálu při zahájení konference
Jaroslava Nietscheová, prom. práv. (Povodí Vltavy, s.p.) informuje účastníky o připravovaných změnách právních předpisů týkajících se vodního hospodářství
Účastníci konference při referátu o platných a připravovaných technických normách
MUDr. František Kožíšek, CSc. přednesl referát Jak hygienici k normám na pitnou vodu přišli – a teď od nich chtějí zase odejít?
Mgr. Petr Pumann (Státní zdravotní ústav) informuje o výsledcích mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro stanovení microcystinů
Pravidelnými účastníky konference jsou pracovníci VÚV T.G. Masaryka (v popředí RNDr. Blanka Staňková, u stolu za ní vedle sebe sedící RNDr. Blanka Desortová, CSc. a RNDr. Ladislav Havel, CSc.)
RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. řídí první den konference
Ing. Jana Hubáčková, CSc. a doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. (ČVUT Praha) - autorky příspěvků o technických auditech vodojemů
Ing. Pavel Adler, CSc. (Voding spol. s r.o., Hranice) při referátu Specifika rekonstrukce úpravny vody Kouty nad Desnou
Ing. Michal Korabík (VaK Vsetín, a.s.) referuje o nápravných opatřeních ve vodohospodářských objektech patřících společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín
Plakátová sdělení připravená zástupci vysokých škol
Diskuse k přednesenému referátu - připomínku vznáší Ing. Pavel Hucko, CSc. (VÚVH Bratislava), naslouchá prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc.
Účastníci sledovali prezentace na dvou promítacích plátnech
RNDr. Mária Horecká, CSc. (Úrad verejného zdravotníctva SR) při referátu Cyanobaktérie na vodárenských nádržiach na Slovensku
Zástupci Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny připravili většinu referátů pro blok Nádrže, živiny, cyanobakterie, cyanotoxiny, ekotoxicita
Podvečerní welcome drink
Prof. Sládečková připíjí na večerním cocktailu na úspěch konference
Ing. Ladislava Matějů (SZÚ Praha) vystoupila se dvěma referáty - první se týkal legislativy nakládání s čistírenskými kaly, druhý porovnání metod stanovení indikátorových organismů v čistírenských kalech
Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. přivezla na konferenci referát, plakátové sdělení, ukázkové výtisky nových publikací a dobrou náladu
Pohled do auditora - v popředí prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc.,  Ing. Pavel Hucko, CSc. a RNDr. Václav Mergl, CSc.
Druhý den konference - Dr. Říhová Ambrožová předává řízení Ing. Ivetě Růžičkové, Ph.D. (VŠCHT Praha)
U výstavního stolu společnosti Maneko