Vodárenská biologie 2012

Datum: 01.02.2012 - 02.02.2012

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborná garantka konference
Předsednictvo
Pohled do konferenčního sálu
Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
Účastníci konference
RNDr. Denisa Němejcová
Projekce
Plakátové sdělení
RNDr. Mária Horecká, CSc.
Mgr. Petr Pumann ze SZÚ
Přestávka na kávu
Ing. Jan Potužák, Ph.D.
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Mgr. Daniel Fiala z VÚV TGM, v.v.i.
Ing. Zuzana Čadková, DiS.
RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD.
Mgr. Rodan Geriš
Ing. Miroslav Pavlíček
doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
Dr. Ing. Monika Stavělová