VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2014

Datum: 05.02.2014 - 06.02.2014

zahájení konference
odborný garant konference doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
předsedající
Ing. Lenka Fremrová
Mgr. Petr Pumann
RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.
vystavovatel HACH LANGE s.r.o.
vystavovatel P - LAB a.s.
vystavovatel CARBON INSTRUMENTS, spol. s r.o.
vystavovatel O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
RNDr. Denisa Němejcová
Ing. Zuzana Hladíková
Mgr. Libuše Opatřilová
RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD.
RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.
Ing. Iva Prokešová
Ing. Lukáš Fuka
RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Mgr. Daniel Jančula, Ph.D.
MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.
Ing. Lucie Chovancová
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
Ing. Pavlína Adámková
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
Ing. Dana Fidlerová...
... a její poster
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. ...
... a její poster
Ing. Vladimíra Škopová ...
... a její poster
Bc. Marie Vojtíšková ...
... a její poster
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. ...
... a její poster
další poster
další poster
další poster
další poster
Mistr Jan Matěj Rak a společenský večer začíná
RNDr. Viera Nagyová, PhD.
Mgr. Rodan Geriš
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Ing. Jan Potužák, Ph.D.
RNDr. Iveta Drastichová