Vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, problematika domovních ČOV

Datum: 15.11.2011

Mgr. Emilie Trakalová (Nedvědová), MŽP, oddělení ochrany vod
Mgr. Emilie Trakalová (Nedvědová), MŽP, oddělení ochrany vod
RNDr. Viktor Kliment, MŽP, oddělení ochrany vod
RNDr. Viktor Kliment, MŽP, oddělení ochrany vod
Ing. Jan Kašpar, VZE Ekomonitor spol. s r.o.
Ing. Jan Kašpar, VZE Ekomonitor spol. s r.o.
Ing. Pavel Koreček, Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, vodní hospodářství