Využití biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování - A

Datum: 29.06.2010

První seminář na toto téma se uskutečnil 29.6.2010 v hotelu Hazuka v Plzni.
První přednášku na téma Legislativní rámec týkající se energetiky a obnovitelných zdrojů vedl Ing. Záviš Pexidr, CSc. z Ministerstva zemědělství.
Semináře se zúčastnilo 27 posluchačů.
O porostech pro energetické účely na lesní půdě hovořil jako první Bc. Zdeněk Soušek z ÚHUL.
Na stejné téma pokračoval Ing. Martin Nikl (rovněž z ÚHUL).
Seminář zakončil svou přednáškou o porostech rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě Ing. Jiří Jiránek.