Využití biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování - C

Datum: 26.10.2010

Seminář se konal v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli
Semináře byly pořádany pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství
První účastníci semináře
Od leva lektoří Bc. Soušek, Ing. Nikl a Ing. Jiránek
Pohled do sálu při zahájení semináře
Účastníci semináře
Účastníci semináře
Bc. Zdeněk Soušek (ÚHÚL)
Konferenční prostory Zlaté Hvězdy
Lektorský tým
Konferenční sál
Ing. Martin Nikl (ÚHÚL)
Účastníci semináře
Účastníci semináře
Ing. Záviš Pexidr, CSc. (MZe)
Sál se v průběhu semináře plnil opožděnými účastníky
Přednáška o legislativním rámci energetiky a obnovitelných zdrojů
Referát o porostech rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě doprovázel Ing. Jiránek zkušenostmi z jeho vlastní plantáže
Ing. Záviš Pexidr, CSc. (MZe)
Na závěr semináře byl vyčleněn prostor pro diskusi