Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství zemědělské bioplynové stanice - Milín

Datum: 06.04.2011

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
Ing. Jan Švec
Ing. Jaroslav Kára, CSc., Ing. Jaroslav Váňa, CSc. a Ing. Jiří Pastorek
účastníci semináře
Ing. Jaroslav Kára, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Jiří Pastorek, Johann Hochreiter s.r.o.
Ing. Jaroslav Kára, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Ing. Jaroslav Kára, CSc. a Ing. Jaroslav Váňa, CSc.
Ing. Emil Machálek, CSc., IREAS
Ing. Emil Machálek, CSc., IREAS
Exkurze na bioplynnovou stanici Krásná Hora nad Vltavou