Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství zemědělské bioplynové stanice - Ostrava

Datum: 16.03.2011

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
Ing. Jan Švec
účastníci semináře
Ing. Jaroslav Kára, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Ing. Jiří Pastorek, Johann Hochreiter s.r.o.
Ing. Jiří Pastorek, Johann Hochreiter s.r.o.
Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Emil Machálek, CSc., IREAS
Exkurze na bioplynnové stanici Pustějov