Vzájemné vazby stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA/SEA, IPPC

Datum: 14.09.2011

Ing. Petr Lepeška, Ing. arch. Martin Tunka, CSc. a Dr. Ing. Richard Veselý
Ing. Petr Lepeška, Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj, ředitel odboru územního plánování
Ing. Petr Lepeška, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování
Petr Lepeška, Ing. arch. Martin Tunka, CSc. a Ing. Tomáš Morávek