Zadávání veřejných zakázek v roce 2014

Datum: 24.03.2014

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.