Zdroje vody

Datum: 30.07.2013

Artéský vrt
Hloubení vrtu
Hloubení vrtu
Manipulační šachta na novém zdroji - vrt
Manipulační šachta na novém zdroji-vrt
PVC manipulační šachta na novém zdroji - vrt
Pohled do manipulační šachty na novém zdroji - vrt
Pohled do manipulační šahcty na novém zdroji - vrt s vodárnou
Pohled do PVC manipulační šachty na novém zdroji - vrt
Hloubení vrtu-vrtná souprava HVS-245