Zkušenosti s novým nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve vazbě na ostatní právní předpisy a jejich aplikace v praxi v ochraně zdraví před hlukem

Datum: 27.03.2012