Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací V

Datum: 02.12.2008 - 03.12.2008

Litomyšlský zámek (pohled z hotelu Zlatá hvězda)
přednášející doc. RNDr. Ing. Ivan Landa, DrSc.(ČZU)
Zahájení workshopu RNDr. Janem Gruntorádem, CSc. (MŽP)
Účastníci workshopu
Odborný garant RNDr. Martin Milický, ProGeo, s.r.o.
Účastníci workshopu vybaveni notebooky
Přednáška RNDr. Františka Eichlera
Pohled do sálu
Prezentace Ing. Uhlíka, Ph.D. (ProGeo, s.r.o.)
Exkurze do Třebechovic
Vchod do muzea betlemů v Třebechovicích
Vánoční dekorace
Účastníci workshopu
Veselé zahájení společenského večera a mikulášské nadílky
Přípitek