Zvýšení absorpční kapacity pro operační program životní prostředí, prioritní osu 2 'Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí' - 14.8.2008

Datum: 14.08.2008

Registrace účastníků
Přednáška zástupce MŽP Bc. Kurta Dědiče
Přednáška Bc. Kurta Dědiče
Přednáška Ing. Ivana Hrabala z OI ČIŽP Ústí nad Labem
Sál hotelu Best Western Hotel Vladimir v Ústí nad Labem
Účastníci semináře
Diskuze - vlevo Bc. Kurt Dědič, vpravo RNDr. Lubomír Paroha (Ascend s.r.o.)
Na dotaz odpovídá Ing. Helena Antošová z Krajského úřadu Ústeckého kraje
S mikrofonem Ing. Jiří Morávek ze společnosti Ascend s.r.o.
Diskuze
Pracovní materiály a program semináře.