METODICKÝ POKYN k nařízení vlády č. 416/2010 Sb. - návrh