Dobrý den,
   

pro vaši obec jsme připravili výhodnou slevu na analýzy pitných a odpadních vod ve výši 40%.
Tato nabídka slev platí do konce května 2011 a to jen pro vaši obec. Pro slevu, případně informaci o dalších slevách, prosím kontaktujte naše obchodní oddělení – Tomáš Kašpar,
mobil +420 724 758 459, e-mail: tomas.kaspar@ekomonitor.cz

Máme záměr vyjít obcím vstříc, nabídnout pomoc a navázat obchodně partnerský vztah.
 


Pitná voda – krácený rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 – pitná voda upravená z podzemní vody

  1. Mikrobiologické a biologické ukazatele - Escherichia coli, koliformní bakterie, kolonie kultiv. 22°C, kolonie kultiv. 36°C
  2. Fyzikálně chemické a senzorické ukazatele - pH, konduktivita (vodivost), volný chlór, železo, mangan, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, barva, chuť, pach, zákal

Potřebné vzorkovnice: 1 x 500 ml sterilní (mikrobiologie); 1 x 1000 ml sklo, 1 x 100 ml sklo

běžná cena 1382,- Kč včetně 20%DPH
cena po slevě 830,- Kč včetně 20% DPH

ušetříte 552,- Kč


Pitná voda – krácený rozbor podle vyhlášky 252/2004 Sb. – pitná voda upravená z povrchové vody nebo z podzemní vody ovlivněné povrchovou vodou:

  1. Mikrobiologické a biologické ukazatele - Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, Mikroskopický obraz – abioseston, Mikroskopický obraz - živé org., Mikroskopický obraz - počet org., kolonie kultiv. 22°C, kolonie kultiv. 36°C
  2. Fyzikálně chemické a senzorické ukazatele - pH, konduktivita (vodivost), volný chlór, železo, mangan, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, barva, chuť, pach, zákal

Potřebné vzorkovnice: 1 x 500 ml sterilní (mikrobiologie); 1 x 1000 ml sklo, 1 x 100 ml sklo

běžná cena 1982,- Kč s 20% DPH
cena po slevě 1190,- Kč s 20% DPH
ušetříte 792,- Kč


Základní rozbor odpadní vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění vyhl. 146/2004 Sb. a 515/2006 Sb. – příloha 10

Ukazatel: Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným (CHSK-Cr), pH, nerozpuštěné látky (NL), biochemická spotřeba kyslíku - pětidenní (BSK-5)

Vzorkovnice: 1 x 1000 ml (sklo, plast)

běžná cena 491,- Kč s 20% DPH
cena po slevě 393,- Kč s 20% DPH
ušetříte 98,- Kč

 


Rozbor odpadní vody včetně ukazatelů dusík celk., fosfor celk. - podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění vyhl. 146/2004 Sb. a 515/2006 Sb. – příloha 10

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným (CHSK-Cr), pH, nerozpuštěné látky (NL), biochemická spotřeba kyslíku (BSK-5), dusík celk. ve vodách, fosfor celkový ve vodách

Vzorkovnice: 1 x 1000 ml (sklo, plast)

 běžná cena 923,- Kč s 20% DPH
cena po slevě 738,- Kč s 20% DPH
ušetříte 185,- Kč


 Představme si přírodu čistou, živoucí...

NIKM

Národní inventarizace kontaminovaných míst – je projekt, který si klade za cil podchytit co nejvíce kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky a provést jejich základní zhodnocení s ohledem na potenciální rizika pro zdraví obyvatel a pro životní prostředí.
Firma Ekomonitor je zapojena do navržení a testování metodiky NIKM, do mapování a vyhledávání kontaminovaných míst. Přece jen, životní prostředí máme jen jedno a zajisté se shodneme, že mít pitnou vodu, čistou zem a vzduch je základ, který bychom rádi nám a našim dětem nechali.

 

Možná i vy máte ve svém okolí nějaké staré kontaminace, kterých se obáváte. Možná byste je rádi řešili, ale zatím nevíte jak. Rádi Vám na základě našich dlouholetých zkušeností a na základě odborných znalostí poradíme. Tyto problémy umíme řešit a vyřešit k Vaší spokojenosti.

Zkuste nám dát tip, pokud nemáte zájem o zveřejnění, diskrétnost zaručena.

Kontakt pro NIKM: Dr.Ing. Jíří Marek, mobil +420 602 108 339, marek@ekomonitor.cz
Kontakt pro informace o řešení kontaminací diskrétně: Tomáš Kašpar, mobil +420 724 758 459, e-mail: tomas.kaspar@ekomonitor.cz


 

rozbor vody
sleva 40%

kontaktujte nás  do konce května:

 

 tomas.kaspar@ekomonitor.cz

  

Rozbory budou provedeny v naší akreditované laboratoři:

 

Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
telefon: +420 469 681 495
fax:        +420 469 315 000
e-mail: bioanalytika@bioanalytika.cz
http://www.bioanalytika.cz

  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

publikace

sleva 30%

sleva platí při objednání od 1.6.2011 do 31.7.2011, nebo do vyprodání zásob:

podrobné informace najdete zde

 


Srdečně zveme na semináře:

Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - 31.05.2011 - 31.05.2011

Aktuální legislativní předpisy v oblasti vodního práva a jejich dopad do praxe - 13.6.2011

Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství zemědělské bioplynové stanice - 14.06.2011 - 14.06.2011

Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží OPŽP - 22.06.2011 - 23.06.2011

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – A - 20.09.2011 - 20.09.2011

Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - 27.09.2011 - 27.09.2011

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – B - 05.10.2011 - 05.10.2011

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV - 18.10.2011 - 19.10.2011 - konference

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – C - 26.10.2011 - 26.10.2011

Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - 27.10.2011 - 27.10.2011

Analytika odpadů - 22.11.2011 - 23.11.2011 


Statistická ročenka životního prostředí České republiky

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR.
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2010


Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se zabývá komplexně ekologickými službami, na trhu je již přes dvacet let.

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Píšťovy 820
Chrudim 3
PSČ: 537 01

Za Váš zájem a případnou odpověď děkujeme a přejeme příjemné dny.

Za firmu

Mgr. Pavel Vančura

Telefon Zelená linka:      +420 800 13 11 13
Telefon na spojovatelku:
+420 469 682 303
Fax:                                 +420 469 682 310
e-mail:               ekomonitor@ekomonitor.cz
Web:                           www.ekomonitor.cz

Obchodní sdělení.

Pakliže Vás tato nabídka nezaujala a nepřejete si být touto formou kontaktováni, prosím zašlete tuto informaci na e-mail odesilatele.

 

SLUŽBY:

Analýza rizika

Ekologické audity

Posudky EIA

Vodovody a kanalizace

 

Inženýrskogeologické průzkumy

Likvidace ekologických zátěží

Hlukové studie, akustické posudky

Semináře a konference

 

Úpravny vody

Havarijní služba

Plastikářská výroba

Průzkumné práce

 

Odradonování, optimalizační studie

Moderní sanační postupy

Odběry vzorků, zajištění analýz

Hydrogeologické průzkumy, nové zdroje vod

Ke stažení: Katalog  služeb  Katalog výrobků  

VÝROBKY:

Čistírny odpadních vod

ČOV do 125 EO

Jímky

Lapáky tuků

 

Plastové nádrže

Septiky

Vodoměrné šachty

Zemní filtry

 

Čiřiče vody

Provzdušňovací věže

Biofiltry

Ventingové stanic

 

Odlučovače lehkých kapalin

Horizontální provzdušňovače

Biologické dočišťovací filtry

Vzduchové filtry

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III

Email: ekomonitor@ekomonitor.cz
Web: http://www.ekomonitor.cz

Zelená linka: +420 800 131 113
Telefon (spojovatelka): +420 469 682 303
Fax: +420 469 682 310