Pracoviště oddělení seminářů v Hradci Králové se ke dni 31.7. 2012 ruší a veškerou jeho agendu přebírá oddělení seminářů v Chrudimi

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III

Email: ekomonitor@ekomonitor.cz
Web: http://www.ekomonitor.cz

Zelená linka: +420 800 131 113
Telefon (spojovatelka): +420 469 682 303
Fax: +420 469 682 310