Připravují se další evropské dotace na odstranění ekologických zátěží

Datum vydání: 07.03.2017

MŽP vyhlašuje v rámci OPŽP novou výzvu, v jejímž rámci bude možno od 3. dubna do 30. června 2017 podávat žádosti o dotace na sanace ekologických zátěží a analýzy rizik těchto zátěží.

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí vyhlášená Ministerstvem životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR by měla pomoci snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží. Pro žadatele je připraveno celkem 400 milionů korun, z toho 20 milionů na pořízení analýz rizik ekologických zátěží a 380 na jejich sanaci.

Žádosti o dotace bude možné podávat od 3. dubna do 30. června 2017 a žadateli mohou být obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti a celá řada dalších subjektů.

Při posuzování došlých žádostí bude hodnocen zejména stupeň ohrožení, které znečištěné lokality představují pro pitnou vodu a lidské zdraví, způsob řešení sanačního zásahu, míra odstranění kontaminace a také podíl využití vzniklých odpadů.

Dotace u všech podporovaných opatření mohou dosáhnout až 85% uznatelných nákladů, přičemž mezi uznatelné náklady nebude možné zahrnout analýzy rizik kontaminovaných lokalit, pokud se jejich realizace aktivně neúčastnil odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP.

Podrobnější informace je možno najít na webových stránkách www.opzp.cz.