Problematika likvidace starých vrtů

Datum vydání: 02.02.2017

MŽP vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nový dotační program určený na likvidaci starých vrtů podzemní vody. Finanční prostředky budou moci být použity na projektovou přípravu včetně odborných posudků, zpracování projektu geologických prací i samotnou fyzickou likvidaci vrtu. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1. listopadu 2016 do 28. dubna 2017.

Jedním z témat, o kterých se v posledních měsících začalo více mluvit, je problematika starých vrtů. V České republice se nacházejí tisíce vrtů především ze 70. a 80. let minulého století, které jsou nepotřebné a nevyužívané, opuštěné a stávají se velkým ohrožením životního prostředí. Jedná se především o hydrogeologické, inženýrsko-geologické, ložiskové, sanační nebo monitorovací vrty, často tzv. neznámého původu, kdy již není znám nebo neexistuje subjekt, který nechal vrt realizovat.

V některých případech mohou tyto vrty znamenat nebezpečí zranění nebo ohrožení lidských životů (při možných pádech do nezajištěných širokoprofilových vrtů), ale jejich největším rizikem je právě hrozba pro životní prostředí a podzemní vody. Poničené a nezajištěné vrty totiž fungují jako svod nejrůznějších kontaminovaných povrchových vod, průmyslových hnojiv a dalších jedů do podzemních zdrojů pitné vody.

Na zmiňovaný dlouholetý problém loni zareagovalo i Ministerstvo životního prostředí, které prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo úplně nový dotační program právě na likvidaci starých vrtů podzemní vody. Finanční prostředky budou určeny na projektovou přípravu včetně odborných posudků, zpracování projektu geologických prací i samotnou fyzickou likvidaci vrtu.

Náklady na likvidaci vrtu jsou závislé především na jeho stavu a hloubce. Zatímco u mělkých vrtů se mohou náklady pohybovat kolem 50 tisíc korun, likvidace vrtů s velkou hloubkou a špatným stavem bude stát statisíce.

O nákladné projekty se jedná mimo jiné i proto, že každý z vrtů je svým způsobem unikátním objektem a není možné ho jen tak zasypat. Neodborná likvidace by totiž mohla přinést totéž jako dlouhodobá nečinnost: poškození podzemních zdrojů pitné vody.

Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1. listopadu 2016 do 28. dubna 2017, podpořené projekty by měly být realizovány nejpozději do konce roku 2019. Oprávněnými příjemci podpory mohou být státní příspěvkové organizace, kraje, obce i dobrovolné svazky obcí. Aktuálně je na likvidace vrtů uvolněno 20 milionů korun.