Svářečka plastů Work v naší plastikářské dílně

Datum vydání: 25.01.2010

Zakoupením svářečky plastů Work dostala výroba v plastikářské dílně firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim významného pomocníka, který by měl podstatně omezit manuální práci a šetřit výrobní čas. Pro zájemce z řad výrobců plastových svařovaných výrobků nabízíme možnost využití kapacity našeho svářecího zařízení.

Nárůst výroby v plastikářské dílně v průběhu letošního roku, zejména v oblasti výroby skružovaných nádob (nádoby pro ČOV), si vyžádal zásadním způsobem řešit efektivitu svařování u tohoto druhu výrobků.
Začátkem prosince bylo pro potřeby plastikářské dílny pořízeno nové zařízení pro svařování plastů. Po zvážení několika variant byla zakoupena svářečka plastů typu Work SP-4000 CNC, od fi rmy Metal Working, Kobylí.
Jedná se o stroj s vysokými technickými parametry, kde vlastní proces svařování je řízen procesorem, který kontroluje průběh nastavených parametrů pro svařování.
Celý proces svařování probíhá v automatickém cyklu. Po skončení svařovacího cyklu lze nastavené parametry pro svařování vytisknout ve formě protokolu o sváru.
Svařovačka slouží ke svařování „na tupo“ desek z termoplastů dle normy DVS 2207 o tloušťce od 3 mm až do 80 mm a maximální délce až 4100 mm. Konstrukce stroje umožňuje svařovat jak rovinné plochy, tak i pláště kruhových nádob. Kvalita svařování na tomto stroji je výrazně vyšší než při svařování horkým plynem nebo extruderem.
Stroje jsou osazeny pneumatickým systémem Hoebiger pneumatic. Pohyblivé části stroje jsou uloženy na bezsilovém valivém vedení Star od fi rmy Mannesman Rexroth, což zaručuje přesné navázání plastových desek při svařování.
Zakoupením svářečky plastů Work dostala výroba v plastikářské dílně významného pomocníka, který by měl podstatně omezit manuální práci a šetřit výrobní čas. Plné využití jeho předností a jeho možností bude však do budoucna hlavně v rukou obsluhy stroje. Například zvládnutí svařování stěnových prvků, které se zatím ani u konkurence na svářecích automatech obdobného typu běžně nedělá, bude určitě velkou výzvou pro pracovníky plastikářské dílny.
autor: Ing. Miloš Čmelík, jednatel / Ing. František Záhorec, oddělení projekce