Firemní časopis 2013/2

Firemní časopis 2013/2V dalším čísle našeho firemního časopisu naleznete zajímavé články o požadavcích na BOZP ČOV, o nových publikacích a vzdělávacích akcích. Můžete si také přečíst odborný příspěvek Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – hydrologický monitoring, Projektování čistíren odpadních vod či Dlouholetá ekologická zátěž v centru Svitav.

Úvodník

strana 3

Legislativní okénko

strana 4-5

Požadavky na BOZP ČOV

strana 6-10

Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – hydrologický monitoring

strana 11-12

Projektování čistíren odpadních vod

strana 13-16

Nové publikace

strana 17-18

Dlouholetá ekologická zátěž v centru Svitav

strana 18-20

Naše dovolená

strana 21-23

Vzdělávací akce 2013

strana 24-26

Nejbližší vydání

Firemní časopis 2016/1
Firemní časopis 2013/2 (právě čtete)
Firemní časopis 2013/01