Firemní časopis č. 1/2019

Firemní časopis č. 1/2019Firemní časopis společnosti Vodní zdroje Ekomonitor přináší příspěvky týkající se některých nových právních předpisů, informace o řešených projektech, přehled připravovaných seminářů a konferencí a další zajímavé články.

Firemní časopis č. 1 přináší příspěvky týkající se vybraných právních předpisů (novela vodního zákona, novela zákona o FNM, změny v silničním zákoně), přehled jednotlivých kroků, které je třeba podniknout při zřizování staveb k jímání podzemní vody (studny) i informace o Národním programu Životní prostředí, konkrétně výzvě č. 2/2018, která se týká zdrojů pitné vody.

Další články jsou věnovány projektům řešeným pracovníky společnosti Vodní zdroje Ekomonitor v současnosti. Jedná se např. o sanaci areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov, analýzu rizik ve společnosti Kovohutě nástupnická, a.s., sanaci staré ekologické zátěže v obci Lukavici a sanaci areálu Velamos ve Zlatých Horách. Podrobně je popsána realizace zakázky Prostřední Bečva - zásobování vodou i výstavba a technologické vybavení čistírny odpadních vod pro LDN Vojkov. K zajímavým příspěvkům se řadí také článek o revitalizaci náhonu v chrudimském parku Střelnice.

O zahraničních aktivitách společnosti informují články Projekt Energeticky efektivní škola v Karavalli, Ázerbádžán, Podnikatelský plán "Rybí farma Nyamonie, Keňa - Siaya", Filipíny - Studie proveditelnosti investice do čistíren odpadních vod pro veřejné zdraví a udržitelnou produkci akvakultury a popis návštěvy 60. mezinárodního veletrhu v Damašku našimi pracovníky.

Časopis již tradičně přináší kalendář připravovaných konferencí a seminářů a stručné ohlédnutí za konferencemi uskutečněnými v roce 2018. Netradiční naproti tomu je rozhovor s naším kolegou, který je autorem knihy Sojuz na vlastní kůži.

Nejbližší vydání

Firemní časopis č. 1/2020
Firemní časopis č. 1/2019 (právě čtete)
Firemní časopis č. 2