Firemní časopis Ekomonitor č. 1/2021

Firemní časopis Ekomonitor č. 1/2021V čísle 1/2021 přinášíme informace o organizačních změnách ve společnosti Bioanalytika CZ, jejích aktivitách, historii a přístrojovém vybavení. Další články se týkají projektů realizovaných v poslední době společností VZ Ekomonitor.

Z obsahu č. 1/2021 upozorňujeme na články:

 • Bioanalytika CZ - organizační změny
 • Oddělení ochrany ovzduší
 • Bioanalytika CZ - stručná historie, investice do přístrojového vybavení
 • Bioanalytika CZ, s.r.o., jako kontrolní laboratoř
 • Nové zdroje vody pro vodárenskou soustavu Nové Hrady - Proseč
 • Legislativní okénko - Další novela vodního zákona, Nový zákon o odpadech
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP)
 • Intenzifikace ČOV Karlštejn
 • Sanace staré galvanovny bývalého podniku JIhlavan, s.p.
 • Ekomonitor pomáhá s podporou ČRA obnovit vodohospodářství Sýrie
 • Saint-Gobain Adfors Litomyšl - náš významný zákazník
 • PPO Markovický potk
 • Aktuálně o ISŘ ve společnosti
 • Národní inventarizace kontaminovaných míst
 • Od semináři k webináři
 • Vodárenská biologie 2021

Na zadní obálce najdou čtenáři plán vzdělávacích akcí na rok 2021.

 

Nejbližší vydání

Firemní časopis Ekomonitor č. 1/2023
Firemní časopis Ekomonitor č. 1/2021 (právě čtete)
Firemní časopis č. 1/2020