ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Vychází nová publikace prof. Ing. Mečislava Kuraše, CSc. ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. Publikace navazuje na předchozí knihy (Odpady, jejich využití a zneškodňování, 1994; Odpadové hospodářství, 2008) prof. Kuraše vydané společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Tištěný dokument
Datum vydání:
01.06.2014
ISBN:
978-80-86832-80-7
Počet stran:
344
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Autorem publikace je přední český odborník v oblasti odpadů, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a dlouhouletý vedoucí jedné z kateder VŠCHT, dnešního Ústavu chemie ochrany prostředí - prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc

Publikace se podrobně zabývá zejména odpady z výrobních činností (odpady z těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin a ropy,  odpady z průmyslových procesů, odpady z energetiky, radioaktivní odpady, stavební a demoliční odpady, zemědělské odpady, odpady z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu) a možnostem jejich zpracování. Další kapitoly jsou věnovány odpadům ze spotřeby (komunálním odpadům, elektrickému a elektronickému odpadu, odpadům z dopravy, zdravotnickým odpadům a některým specifickým odpadům), předcházení a omezování vzniku odpadů, recyklaci odpadů, jejich tepelnému, biologickému, fyzikálnímu a chemickému zpracování, a  skládkování. V úvodních kapitolách navíc informuje o vývoji a současném stavu odpadového hospodářství (včetně nových technologií a trendů) a příslušných právních předpisech ČR a EU. Závěrečná kapitola je věnována novým materiálům, z nichž vzniknou budoucí odpady.  

Monografie je koncipována především jako vysokoškolská příručka, tzn. výukový materiál. Je tedy určena zejména studentům technických vysokých škol, avšak zároveň připravena tak, aby v ní užitečné informace mohli nalézt i odborníci z praxe. Text obsahuje přehledný seznam odborných termínů používaných v odpadovém hospodářství, desítky obrázků a je doplněn seznamem odborné literatury a věcným rejstříkem.

Publikaci ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ tvoří dvanáct kapitol:

 • Příčiny vzniku odpadů
 • Vývoj a současný stav odpadového hospodářství
 • Struktura systému odpadového hospodářství
 • Odpady z výrobních činností
 • Odpady ze spotřeby
 • Hierarchie odpadového hospodářství
 • Předcházení a omezování vzniku odpadů
 • Recyklace
 • Tepelné zpracování odpadů
 • Biologické zpracování odpadů
 • Fyzikální a chemické zpracování odpadů
 • Skládkování odpadů

S nákupem publikace máte možnost objednat knihu odpadové hospodářství jen za 50,- Kč.


Objednávka

*
*
*

Další knihy

Integrované sanační technologie
Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí
ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ (právě čtete)
POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – Life Cycle Assessment – LCA
Kompendium ochrany kvality ovzduší
Odpadové hospodářství
Kompendium sanačních technologií
Knihy další