Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí

Autoři RNDr. Jiří Slouka a Ing. Petr Beneš Ph.D. připravili publikaci, která stručně a srozumitelně informuje o technologických možnostech remediace kontaminovaného půdního prostředí. Kromě stručného shrnutí konvenčních technologií a popisu nejběžnějších kontaminantů se věnuje především inovativním in-situ technologiím a nově se otevírajícím možnostem kombinace různých postupů s cílem rychlého a efektivního dosažení sanačního cíle.

Tištěný dokument
Datum vydání:
01.11.2016
ISBN:
978-80-86832-97-5
Počet stran:
95
Cena bez DPH:
227,27 Kč
Cena s DPH:
250,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí

Publikace Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí autorů RNDr. Jiřího Slouky a Ing. Petra Beneše, Ph. D. obsahuje stručný a srozumitelný přehled technologických možností remediace kontaminovaného půdního prostředí, a to jak jeho saturované, tak nesaturované zóny. Text je určen nejen pro odbornou veřejnost, legislativu a státní správu, ale může sloužit i jako studijní pomůcka na akademické půdě.

Vedle stručného shrnutí konvenčních technologií a popisu nejběžnějších kontaminantů se věnuje především inovativním in-situ technologiím a nově se otevírajícím možnostem kombinace různých postupů s cílem rychlého a efektivního dosažení sanačního cíle. Velká pozornost je věnována limitujícím faktorům jednotlivých postupů, dále vztahům prostředí – znečištění – technologie a fenoménu označovanému jako obtížně sanovatelná lokalita. Text díky svému logickému uspořádání přehledným způsobem poskytuje odpovědi na nejčastější otázky vyvstávající v rámci nápravy závadného stavu životního prostředí, ke kterým čtenáře vede pomocí moderních rozhodovacích schémat. Publikaci je tedy možno vnímat nejen jako studijní materiál, ale především jako pohotovou příručku při hledání odpovědí v rámci environmentálních rozhodovacích procesů.

Věříme, že se tato publikace stane často používanou a oblíbenou součástí Vaší profesní knihovny.


Objednávka

*
*
*

Další knihy

Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí (právě čtete)
Integrované sanační technologie
ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ
POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – Life Cycle Assessment – LCA
Kompendium ochrany kvality ovzduší
Knihy další