Analytika odpadů VII

Tištěný dokument
Datum vydání:
12.10.2021
ISBN:
978-80-88238-22-5
Počet stran:
114
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

Obsah

Jan Maršák, str. 5
Nová legislativa odpadů a nové prováděcí předpisy k zákonu o odpadech
 
Jaromír Manhart, str. 9
Operační program životní prostředí 2021–2027 (přechod k oběhovému hospodářství a plánované aktivity podpory)
 
Magdalena Zimová, Zdeňka Podolská, str. 13
Hodnocení zdravotních rizik při nakládání s odpady v pandemii COVID-19 - teorie a praxe
 
Ladislava Matějů, Pavel Březovský, Marta Kořínková, Nelly Matoušková, Martina Štěpánková, Magdalena Zimová, str. 17
Projekt národní systém dozoru nad výskytem SARS-CoV-2 v odpadních vodách a jejich sekvenování k včasnému odhalení nových mutací viru
 
Eliška Čermáková, Jan Bartáček, Jana Bartáčková, Kateřina Demnerová, Alžběta Dostálková, Václav Janda, Marco Lopez, Ladislava Matějů, Nelly Matoušková, Zuzana Nováková, Petr Pajer, Michaela Rumlová, Iva Swierczková, Klára Škodáková, Dana Vejmelková, Jiří Wanner, Kamila Zdeňková, str. 23
Sledování výskytu SARS-CoV-2 v pražských odpadních vodách
 
Hana Mlejnková, Kateřina Sovová, Petra Vašíčková, Lucia Gharwalová, Věra Očenášková, Eva Juranová, str. 30
Monitoring koronaviru v odpadních vodách na ČOV v ČR
 
Marta Kořínková, Martina Štěpánková, Zdislava Drahošová, Nelly Matoušková, Ladislava Matějů, Karolína Hochmalová, Magdalena Zimová, str. 37
Mezinárodní projekt mapující možnosti horizontálního přenosu genů rezistence k antibiotikům napříč různými ekosystémy
 
Miroslav Seidl, str. 41
Využití automatických analyzátorů Skalar v moderní laboratoři
 
Eva Čurdová, Karolína Hochmalová, Magdalena Zimová, str. 44
Hodnocení vybraných chemických ukazatelů na základě různých výluhových testů vedlejších energetických produktů
 
Tomáš Bouda, str. 49
Porovnání perkolačních kolonových výluhů odpadů s jednorázovými vsádkovými výluhy
 
Robin Kyclt, Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Sandra Pšeničková, str. 59
Hodnocení účinnosti intenzifikace produkce bioplynu z odpadního kalu

Radek Pošvař, Daniel Götz, str. 64
Stanovení biomasového podílu v tuhých alternativních palivech

Alena Vlková, Martina Wittlerová, Gabriela Jírová, Magdalena Zimová, Zdeňka Wittlingerová, str. 69
Citlivost embryí Danio rerio na znečištění odpadních vod z nemocnic

Tomáš Bouda, Iva Vošahlíková, str. 76
Specifika odpadů se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů vznikajících na tzv. pracovištích NORM

Ivan Trešl, str. 92
Zkušenosti se stanovením polychlorovaných alkanů (SCCP a MCCP) ve vzorcích odpadu

Taťána Halešová, Daniela Tomešová, Zuzana Bílková, Marta Václavíková, str. 96
Analýza léčiv a návykových látek na ČOV
 
Tomáš Černohorský, str. 101
Využití rentgenfluorescenční analýzy při analýze odpadů
 
Tomáš Černohorský, str. 102
Rychlá a přesná analýza obsahu Hg v širokém spektru vzorků přímoutermo-oxidační metodou využívající AAS se Zeemanovou korekcí
 
Radim Kunc, str. 108
Stanovení parametru AT4 (respirační aktivity) v odpadech pomocí manometrických hlavic


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Radiologické metody v hydrosféře 19
Sanační technologie XXII
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII
Analytika odpadů VII (právě čtete)
Vodárenská biologie 2021
Vodárenská biologie 2019
Analytika odpadů V
Sanační technologie XXI
Sborníky další