Dřeviny mimo les - II

Tištěný dokument
Datum vydání:
14.11.2017
ISBN:
978-80-88238-05-8
Počet stran:
69
Cena bez DPH:
272,73 Kč
Cena s DPH:
300,00 Kč
VYPRODÁNO

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Dřeviny mimo les - II

OBSAH

 

František Frola
     PAMÁTNÉ STROMY – PRÁVNÍ ASPEKT A METODOLOGIE VYHLAŠOVÁNÍ

František Frola
     METODIKA VYHLAŠOVÁNÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ, JEJICH SKUPIN
     A STROMOŘADÍ

František Frola
     ARBORISTICKÉ ZÁSADY V ÚDRŽBĚ STROMŮ – VYHODNOCENÍ PROPAGOVANÝCH
     ZÁSAHŮ, CO PŘINESLO 15 LET PRAXE

Petr Rejzek
     OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI A BIOLOGICKÝ DOZOR

Elena Bočevová, Jiří Nyklíček
     FINANCOVÁNÍ VÝSADEB DŘEVIN VEDOUCÍCH K VYTVÁŘENÍ KRAJINNÝCH
     STRUKTUR A UKÁZKY JEJICH REALIZACÍ

Yvona Lacinová
     PROJEKTOVÁNÍ „ZELENĚ“ – ZKUŠENOSTI JEDNÉ FIRMY

František Frola
     OCHRANNÝ SYSTÉM DŘEVIN C.O.D.I.T – TEORIE A 15 LET Z PRAXE ARBORISTICKÉ OCHRANY DŘEVIN

AOPK ČR
     STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Renata Honzáková
     POHLED KRAJSKÉHO ÚŘADU NA PÉČI O DŘEVINY MIMO LES

Jitka Jelínková
     POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ STAVEBNÍMI ÚŘADY? DŮSLEDKY NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA Č. 225/2017 SB.
     PRO OCHRANU DŘEVIN PŘED KÁCENÍM PŘI STAVEBNÍCH ZÁMĚRECH

 


Objednávka

VYPRODÁNO - SBORNÍK UŽ NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Vodárenská biologie 2018
Sanační technologie XXI
Analytika odpadů V
Dřeviny mimo les - II (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference
Těžba a její dopady na životní prostředí VII
Sanační technologie XX
Radiologické metody v hydrosféře 17
Sborníky další