Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV

Tištěný dokument
Datum vydání:
20.10.2011
ISBN:
ISBN 978-80-86832-61-6, ISSN 1804-9966
Počet stran:
204
Cena bez DPH:
400,00 Kč
Cena s DPH:
440,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV

Obsah sborníku

Pavla Kačabová
PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM

Martin Bystrianský, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Radek Vurm, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Martin Kubal
VYUŽITÍ REVERZNÍ OSMÓZY PRO SANACI VÝLUHŮ Z ÚLOŽIŠŤ POPÍLKU

Vojtěch Pilný, Pavel Špaček , Nina Hnidáková
IN-SITU DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ APLIKACÍ NANOŽELEZA V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ

Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych
TRANSPORT KONTAMINANTŮ PŘI TERMICKÉ DESORPCI TUHÝCH ODPADŮ S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Lucie Kochánková, Martin Kubal
TERMICKÁ DESORPCE S PROPAŘOVÁNÍM TUHÝCH KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ VYUŽÍVAJÍCÍ KONVENČNÍ A MIKROVLNNÝ OHŘEV

Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová
CHARAKTERIZACE REAKTIVITY SI-MODIFIKOVANÉHO NANOŽELEZA PRO IN-SITU REMEDIACI CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ

Lucie Křiklavová, Tomáš Dub, Tomáš Lederer
VYUŽITÍ NANOVLÁKENNÝCH NOSIČŮ PŘI BIOLOGICKÉM ČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD ZNEČIŠTĚNÝCH FENOLY

Jana Martinková, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek
ÚČINNOST ODSTRAŇOVÁNÍ MORDANT BLUE 9 Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Lucie Musilová, Ondřej Uhlík, Jakub Rídl, Martina Macková, Tomáš Macek
VLIV PŘÍRODNÍCH LÁTEK NA SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍCH SPOLEČENSTEV V ZEMINĚ KONTAMINOVANÉ POLYCHLOROVANÝMI BIENYLY (PCB)

Petr Beneš, Kateřina Vítková, Jiří Mikeš
VLIV OXIDAČNÍCH ČINIDEL NA PŘIROZENOU MIKROFLÓRU KONTAMINOVANÝCH MATRIC

Iva Pacovská, Petra Lovecká, Petr Štursa, Martina Macková, Kateřina Demnerová
IZOLACE MIKROORGANISMŮ DEGRADUJÍCÍCH CHLOROVANÉ PESTICIDY Z KONTAMINOVANÝCH ZEMIN

Blanka Vrchotová, Milena Dražková, Martina Macková, Tomáš Macek
SPOLUPRÁCE ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ NA ODSTRANĚNÍ CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN Z KONTAMINOVANÉ ZEMINY

Petr Štursa, Petra Junková, Michal Strejček, Martina Macková
RHIZOREMEDIAČNÍ POTENCIÁL ROSTLIN A JEJICH RHIZOSFÉRNÍCH BAKTERIÍ PŘI BIODEGRADACI PCB

Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek, Jan Fišer, Jáchym Šuman, Veronika Kurzawová
VYUŽITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO REMEDIACI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN

Jáchym Šuman, Pavel Kotrba, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek
BAKTERIÁLNÍ TRANSPORTÉRY TĚŽKÝCH KOVŮ A JEJICH POTENCIÁL VYUŽITÍ VE FYTOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

František Eichler
STANOVENÍ OBSAHU ASBESTOVÝCH VLÁKEN V ODPADECH URČENÝCH KE SKLÁDKOVÁNÍ NEBO NA ODPADECH REKULTIVOVANÝCH SKLÁDEK

Jiřina Macháčková, Jan Jurák, Anna Petruželková
VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ ISOSOIL A MODELPROBE

Monika Stavělová, Jakub Rídl, Maria Brennerová, Hana Kosinová, Jan Pačes
APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLENY

Josef Trögl, Alžběta Boušková, Věra Pilařová, Petra Dáňová, Jan Mrákota, Jana Měchurová, Jana Krudencová, Radek Holíček, Roman Fryčák, Simona Boškvá, Radek Stloukal
POSOUZENÍ PROVOZNÍ APLIKOVATELNOSTI BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS PRO ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z ELUÁTŮ Z REGENERACE IONTOMĚNIČOVÝCH KOLON

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík, Marek Šír, Zuzana Honzajková
ŽIVOT V ROPĚ – BIOREMEDIAČNÍ POTENCIÁL

Pavel Kuráň, Josef Trögl, Jana Nováková, Věra Pilařová, Kateřina Pilařová, Jakub Ederer, Petra Dáňová, Jana Pavlorková Roman Fryčák, Simona Bošková, Josef Kozler František Novák4
VLIV VYBRANÝCH ABIOTICKÝCH ADITIV NA BIOREMEDIACI ROPNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ V PŮDĚ

Andrea Hlavová, Ivan Landa, Pavel Šimek, Pavel Lavička
ZMĚNA DYNAMIKY TEPLOTY DEGRADOVANÝCH ODPADŮ JAKO INDIKÁTOR BIOLOGICKÉ KONVERZE

Evelína Erbanová, Kateřina Šimková, Jiří Palarčík
KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Radek Vurm, Martin Kubal
INOVATIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ A VARIABILITA SLOŽENÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ

Lucie Křiklavová, Tomáš Dub
HODNOCENÍ MÍRY KOLONIZACE NA NOSIČI BIOMASY VYUŽITÍM OBRAZOVÉ ANALÝZY

Veronika Kurzawová, Martina Nováková, Martina Chovancová, Ondřej Uhlík
Tomáš Macek, Martina Macková
PŘÍPRAVA TRANSGENNÍCH ROSTLIN PODPORUJÍCÍCH ODBOURÁVÁNÍ PCB

Radek Vurm, Zuzana Honzajková, Eva Podholová, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Martin Bystrianský, Pavel Kocurek, Marek Šír
ODSTRANĚNÍ KONTAMINANTŮ Z ODTOKU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Barbora Vystrčilová, Libor Dušek, Ladislav Novotný
ODBARVOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROB AMINOANTRACHINONOVÝCH BARVIV POMOCÍ NEPŘÍMÉ ELEKTROCHEMICKÉ OXIDACE

Jan Fišer, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek, Kateřina Tupá
PŘÍPRAVA ROSTLINNÝCH VEKTORŮ S GENEM HISCUP A TRANSFORMACE LNU SETÉHO

Zuzana Vajglová, Hana Vychodilová, Petr Kotas, Vladimír Jiřičný
CHEMICKÁ REDUKTIVNÍ DEBROMACE RETARDÁTORŮ HOŘENÍ NANOŽELEZEM

Viktor Murko, Ivan Landa, Vasilij Gulin
SPALOVÁNÍ UHELNÝCH KALŮ NA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍCH

Hana Vrbová, Marie Pospíšilová, Gabriela Kuncová
OPTICKÝ VLÁKNOVÝ BIOSENSOR PRO DETEKCI ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII
Analytika odpadů
Vodárenská biologie 2012
Sanační technologie XV
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV (právě čtete)
Sanační technologie XIV
Radiologické metody v hydrosféře 11
Průmyslová ekologie II
Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI
Sborníky další