Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX

Tištěný dokument
Datum vydání:
12.10.2016
ISBN:
978-80-86832-94-4
Počet stran:
130
Cena bez DPH:
181,82 Kč
Cena s DPH:
200,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX

OBSAH

Barbora Hudcová, Martina Vítková, Michael Komárek
Chemická stabilizace kovů a metaloidů pomocí Mg-Fe podvojných vrstevnatých hydroxidů a směsných oxidů

Antonín Bervic, Marek Šír, Jiří Kroužek, Andrea Sýkorová, Lucie Boldižárová
Vliv teploty a výběru promývacího média na odstranění ropných kontaminantů z půdy

Peter Sekula, Bronislava Lalinská-Voleková, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Katarína Peťková
Odstraňovanie antimónu z banskej vody pomocou kontrolovanej kryštalizácie sekundárnych Sb minerálnych fáz

Michal Kulhavý, Marek Smolný, Hana Jiránková, Jiří Cakl
Využití srážecích metod při úpravě průsakových vod ze skládek komunálního odpadu

Klára Vondráková
Biooxidační filtry

Pavla Hrychová, Marek Šír, Antonín Bervic, Jiří Marek
Využití digesčních zbytků pro pěstování zelených řas

Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl
Vliv anorganických sloučenin uhlíku na fotokatalytickou oxidaci huminových látek

Veronika Váchová
Porovnání ekotoxicity středních ropných frakcí a bionafty

Jan Kroupa, Jiří Cakl, Jiří Charamza, Jan Kinčl, Tomáš Jiříček
Vliv znečištění odpadních síranových vod na produkci H2SO4 a NaOH při elektrodialýze s bipolární membránou

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Oldřich Machalický, Jiří Palarčík, Jiří Cakl
Odstranění nesteroidních antirevmatik z povrchových a odpadních vod pomocí heterogenní fotokatalýzy

Petr Ouředníček, Lukáš Trakal, Michael Komárek, Michael Pohořelý
Využití nově syntetizovaného amocharu ke stabilizaci a sorpci kovů a metaloidů

Taťána Halešová, Marcela Seifrtová, Radka Pešoutová, Vladimír Habr
Sledování zátěže životního prostředí léčivy a pesticidními látkami a možnosti jejich odstraňování

Martin Zatlakovič, Ľubica Durdiaková, Ján Kadeřábek, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Bohuš Pažitný,
Lenka Pikalíková, Marek Tomasch

Hydraulická ochrana podzemných vôd v SLOVNAFT, a. s. – charakteristika a trendy

Jiřina Macháčková, Iva Dolinová, Denisa Vlková, Martina Siglová, Karel Waska, Miroslav Minařík
Využití nástrojů molekulární biologie pro monitoring přirozené atenuace ropných uhlovodíků – případová studie

Michal Bittner, Ondřej Škorvan, Chimi Wangmo
Vývoj experimentálního zařízení pro koncentraci solutů tlakovými membránovými procesy

Klára Kobetičová, Lucie Mrhálková, Hana Hončíková, Zuzana Fryčová, Klára Anna Mocová, Šárka Petrová
Náhradní sladidla a jejich vliv na rostliny

Monika Chlupáčová, Pavel Kůs, Helena Parschová
Sorpce vybraných těžkých kovů z dekontaminačních roztoků pomocí různých typů sorbentů

Zuzana Blažková, Vojtěch Trousil, Eva Slehová, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Jiří Cakl
Autotrofní denitrifikace bakterií thiobacillus denitrificans v průtočném zařízení – pilotní testy

Klára Kobetičová, Hana Hončíková, Šárka PetrováS
Sukralóza – nový problematický mikropolutant ve vodách?

Marek Šír, Martin Bystrianský, Markéta Hačundová, Pavla Hrychová, Jitka Straková, Jindřich Petrlík, Penchom Saetang, Akarapon Teebthaisong
Monitoring znečištění na průmyslových lokalitách v okolí Bangkoku

Tomáš Faragó, Monika Ušiaková, Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Edgar Hiller
Monitoring mobilizácie arzénu v technozemiach pomocou pôdnych lyzimetrov

Eglantina López-Echartea, Vít Matějů, Robin Kyclt, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík
Dynamika bakteriálních populací během anaerobní bioremediace kontaminovaných zemin

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Vodárenská biologie 2017
Radiologické metody v hydrosféře 17
Sanační technologie XX
Těžba a její dopady na životní prostředí VII
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě XI - teorie a praxe
Dřeviny mimo les
Vodárenská biologie 2016
Ochrana ovzduší ve státní správě X
Sborníky další