Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V

Tištěný dokument
Datum vydání:
17.10.2012
ISBN:
978-80-86832-68-5
Počet stran:
178
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V

OBSAH SBORNÍKU

Andrea Sýkorová, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Pavel Mašín, Lucie Kochánková
Vliv přirozené organické hmoty na termickou desorpci zemin kontaminovaných perzistentními látkami

Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Martin Kubal, Lucie Kochánková
Studium termické desorpce kontaminovaných materiálů s využitím mikrovlnného ohřevu

Jiří Hendrych, Pavel Mašín, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Daniel Randula, Lucie Kochánková
Vliv vybraných procesních podmínek na průběh termické desorpce tuhých kontaminovaných materiálů

Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Martin Kubal, Lucie Kochánková
Separace kontaminujících složek z odpadních plynů vznikajících při termické desorpci odpadů znečištěných POPs

Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Jiří Sobek
Využití aktivátorů absorpce mikrovlnného záření při termické desorpci

Jana Martinková, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek
Porovnání účinnosti srážení reaktivních azobarviv použitím iontové kapaliny a následná flokulace azobarviv s Al2(SO4)3.18H2O s úpravou pH

Barbora Horňáková, Libor Dušek, Ladislav Novotný
Dekolorizace procesních a odpadních papírenských vod nepřímou elektrooxidací

Evelína Erbanová, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Petr Mikulášek
Odstraňování dusičnanů z průmyslových odpadních vod pomocí kalů z biologických čistíren odpadních vod

Veronika Rippelová, Petr Špaček, Eliška Pevná, Jiřina Macháčková
Analýza dřevní hmoty pro indikaci kontaminace horninového prostředí chlorovanými ethyleny

Juraj Grígel, Miroslav Minařík, Kristina Turnvaldová, Jiří Mikeš
Metoda LIVE/DEAD jako monitorovací metoda kvality bioaugmentace aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioremediační praxi

Kristina Turnvaldová, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík
Screening vlastností kvasinkových biosurfaktantů na pozadí produkčního procesu

Radek Vurm, Zuzana Honzajková, Martin Bystrianský, Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír
Odstranění kyanidů z kontaminovaných podzemních vod pomocí reverzní osmózy

Ladislav Sýkora
Zkušenosti z aplikace anionaktivního surfaktantu při sanaci zemin kontaminovaných PAU

Monika Stavělová, Jana Říhová Ambrožová
Využití saprobního indexu pro hodnocení kvality sanace ropných lagun

Edgar Hiller, Veronika Tatarková
Využitie biopopola zo slamy pšenice obyčajnej na imobilizáciu kyslých herbicídov v poľnohospodárskych pôdach

Pavla Hrychová, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Eva Podholová
Úprava pitné vody z povrchových zdrojů pomocí tlakových membránových procesů

Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Pavel Špaček
Využití inovativních postupů při solidifikaci odpadů

Roman Tóth, Marián Petrák, Simona Škultétyová
Aplikácia metodického postupu pre hodnotenie odkaliskových sedimentov pochádzajúcich z úpravy rúd na odkaliskách Slovinky a Markušovce (Slovenská republika)

Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová, Milica Velimirovic, Leen Bastiaens
Odstraňování chlorovaných ethylenů za použití si-upraveného nanoželeza pro sanační účely

Marián Petrák, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Bronislava Lalinská-Voleková
Možnosti čistenia banských vôd na opustenom Sb ložisku Poproč

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Alexandra Šimonovičová, Slavomír Čerňanský
Identifikácia mikroskopických vláknitých húb v antropogénnych sedimentoch

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Kristina Turnvaldová, Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík
Sanační potenciál kvasinkových biosurfaktantů

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Zuzana Honzajková, Marek Šír, Radek Vurm, Martin Bystrianský, Martin Kubal
Možnosti uplatnění membránových procesů při čištění odpadních vod

Martin Bystrianský, Marek Šír, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Zuzana Honzajková,
Pavel Kocurek, Radek Vurm, Martin Kubal
Použití reverzní osmózy a nanofiltrace pro odstranění fluoridů z kontaminovaných podzemních vod

Pavel Krystyník, Petr Klusoň, Pavel Mašín
Využití pokročilých oxidačních procesů pro dekontaminace silně znečištěných podzemních vod

Iveta Musilová, Tomáš Weidlich
Modifikovaná huminová kyselina

Jan Holeček, Lenka Rukavičková, Vladimír Bláha
Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech

Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Vladimír Bláha
Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ

Tomáš Weidlich, Lubomír Prokeš
Srovnání kovových slitin s obsahem hliníku na chemickou degradaci halogenovaných aromatických sloučenin

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Těžba a její dopady na životní prostředí IV
Vodárenská biologie 2013
Radiologické metody v hydrosféře 13
Sanační technologie XVI
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V (právě čtete)
Analytika odpadů II
Sanační technologie XV
Vodárenská biologie 2012
Analytika odpadů
Sborníky další